PODMÍNKY PRONÁJMU

Podmínky pronájmu:

Podmínkou půjčení našich vozů je minimální věk nájemce 22 let a musí být držitelem řidičského oprávnění skupiny B po dobu nejméně 2 roky. Vůz pronajímáme po předložení dvou dokladů totožnosti nájemce (občanský průkaz nebo cestovní pas a řidičský průkaz). Kromě nájemce smí řídit vůz pouze osoby uvedené ve smlouvě o nájmu jako další řidiči, které musí splňovat stejné podmínky jako nájemce. Naše vozy jsou kompletně nekuřácké (je zakázáno uvnitř kouřit) a jakékoliv úpravy nejsou povoleny (polepování, vrtání, šroubování, demontáž částí apod.). Zvířata nejsou povolena

Předání a vrácení vozu

Pronajímatel vůz předává po přezkoušení příslušenství, čistý, s plnou palivovou nádrží, jednou plnou lahví propan-butanu (v zimním období propanu) – druhá láhev za příplatek 400 Kč, plnou nádrží vody, prázdnou nádrží odpadní vody a s prostředky pro užívání chemického WC. Vůz je vybaven chrániči matrací a froté prostěradly (nezahrnuje deky s polštáři, ručníky a osušky) na daný počet osob. Při předání vozu bude podepsán protokol s přehledem všech položek vybavení vozu. Nájemce je povinen před vrácením vozu dotankovat plnou palivovou nádrž. Plynové láhve a nádrž vody nájemce nedoplňuje. Vozidlo nesmí být při vrácení hrubě znečištěno a musí být vyprázdněna a vypláchnuta odpadní nádrž chemického WC, běžný úklid a čištění vozu po vrácení provádí pronajímatel. Vozidlo se předává v první den pronájmu mezi 9.00 hod. a 16.00 hod. a vrací se v poslední den pronájmu také mezi 9.00 hod. a 16.00 hod., vždy po předchozí telefonické dohodě s pronajímatelem.

Rezervační a platební podmínky

Po rezervaci vozu nájemce obdrží do 24 hodin e-mailem náhled smlouvy o nájmu. Pokud nájemce se smlouvou souhlasí, podepíše jí a odešle pronajímateli její skenovanou kopii e-mailem na truckcenter.benatky@seznam.cz, nebo osobně. Jakmile pronajímatel obdrží alespoň skenovanou kopii podepsané smlouvy, pošle nájemci informace o provedení úhrady 30 % rezervačního poplatku nebo plné ceny za pronájem. Úhrada 30 % rezervačního poplatku musí být provedena do 3 dnů od provedení rezervace na internetových stránkách, pokud provedena nebude, nezávazná rezervace bude zrušena. Po obdržení pronajímatelem originálu smlouvy podepsané ze strany nájemce, pronajímatel podepíše smlouvu a jeden výtisk odešle zpět nájemci. Doplatek nájemného ve výši 70% z celkové ceny musí být proveden nejpozději do 30 dní před prvním dnem pronájmu, pokud proveden není a nájemce pronajímatele neinformuje o zrušení rezervace, rezervace vozu se ruší a 30% rezervační poplatek propadá pronajímateli. Při předání vozu nájemce zaplatí pronajímateli kauci ve výši 20 000 Kč (pouze hotovostní úhrada na místě nebo bezhotovostní úhrada předem). V ceně je již zahrnut pronájem vybavení kuchyně, prostěradlo (na daný počet osob), kabely, redukce, klíny, láhev chemie do WC apod. Každé vozidlo je vybavené českou dálniční známkou na aktuální rok. Další vybavení, které je součástí vozu, je v popisu vozu a bude uvedeno na smlouvě (nosiče na kola, sluneční markýzy apod.).

Sankce

Za ztrátu klíčů od vozidla, osvědčení o registraci vozidla, zelené karty, servisní knížky nebo ostatní dokumentace účtuje pronajímatel smluvní pokutu 2 000 Kč za každou ztracenou položku. V případě vrácení hrubě znečištěného vozu (například poškozené čalounění vozu, promočené a silně znečištěné matrace atd.) účtuje pronajímatel smluvní pokutu až 1 500 Kč. V případě pozdějšího vrácení vozu, než je dohodnuto ve smlouvě, účtuje pronajímatel smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každých započatých 24 hodin prodlení.

Nehody a poruchy

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoli škodu telefonicky pronajímateli. Při jakékoli nehodě, živelné události, vniknutí třetí osoby do vozu či odcizení vozu je povinen událost ohlásit policii a vyžádat si doklad o provedeném šetření. Případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu (je-li vůz v záruce), není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak. Pro případ nehody, poruchy, živelní události nebo odcizení jsme sjednali asistenční služby v rozšířeném rozsahu.

Storno podmínky

V případě odstoupení od smlouvy ze strany nájemce účtuje pronajímatel storno poplatek ve výši 30 % z celkového sjednaného nájemného, 50 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy 7 až 14 dnů před sjednaným prvním dnem pronájmu, 100 % z celkového sjednaného nájemného při odstoupení od smlouvy za méně než 7 dnů před sjednaným prvním dnem pronájmu nebo nesplnění podmínek k jeho převzetí. Při předčasném ukončení pronájmu se nespotřebovaná část nájemného nevrací.

Pojištění vozu

Vozy mají uzavřené pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozidla s územní platností dle zelené karty, jsou All risk-Evropa havarijně pojištěny se spoluúčastí 5 %, min. však 5 000 Kč. Spoluúčast bude v případě pojistné události stržena z kauce. Při poškození nebo ztrátě příslušenství vozu se havarijní pojištění neuplatňuje, stejně tak při vniknutí třetí osoby a krádeži příslušenství nebo předmětů umístěných uvnitř vozidla. Taková škoda bude případně stržena z kauce. Pokud výše složené kauce nestačí na pokrytí vzniklé škody nebo spoluúčasti, je nájemce povinen rozdíl doplatit do 5 pracovních dnů. Pojištění se nevztahuje na škody zaviněné nájemce neodborným a nesprávným používáním obytného vozu a jeho příslušenství (poškozený interiér vozu, natankování nafty do vodní nádrže, poškozená markýza špatnou manipulací atd..) – tyto škody hradí nájemce v plném rozsahu.

Všechna práva vyhrazena © Karavany Benátky